Hur Loopeli kom till

Dåligt samvete resulterade i Loopeli

Vi vet av egen erfarenhet vad det kan innebära när en nära upplever svårigheter med att kommunicera och vara delaktig i vardagen.

Loopeli grundades när en medlem i familjen råkade ut för en stroke och detta medförde att kommunikationen via telefon blev omöjlig. Han hade nedsatt syn, nedsatt hörsel och motoriken med telefonknappar var för svår. Han blev frustrerad och ledsen för att han inte fick fram vad han ville ha sagt. Detta ledde till att det enda som fungerade var fysiska besök på äldreboendet. För väl där så var det inga problem att kommunicera.

Men tiden för fysiska besök var inte tillräcklig, vilket resulterade i dåligt samvete hos oss friska i familjen. Han blev mer och mer isolerad och ensam och vi testade alla möjliga teknikprylar och verktyg, men inget fungerade.

Det var då idén med Loopeli kom till

Vi ville skapa en tjänst som var så enkel att alla kunde använda den och vi ville att det skulle vara med video så att vi enklare kunde kommunicera och se hur han mådde.

Loopeli vänder sig primärt till äldre eller människor med någon form av funktionsnedsättning. Du ska inte behöva vara tekniskt duktig och det ska inte vara ett hinder att du har svårt att kanske se eller höra. Alla ska kunna vara delaktiga och kunna kommunicera med sina nära o kära.

Utanförskap i Sverige

Det kan vara svårt att hantera att en person du bryr dig om känner sig utanför

Vårt samhälle drivs av utveckling och genom nya digitala tjänster blir många funktioner i samhället billigare och mer tillgängliga, men bara om vi har möjlighet och kunskap i hur vi kan nyttja det.

Drygt 1,1 miljon personer befinner sig helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt utanför det digitala samhället. Individer med motoriska utmaningar, nedsatt hörsel eller en synnedsättning har svårare att ta del av utvecklingen och dess fördelar. För dessa personer finns över tid tyvärr en risk för utanförskap, avskildhet, isolering och nedstämdhet som sorgligt nog kan leda till psykisk ohälsa.

I Sverige är det uppskattningsvis 1 300 000 personer som ger omsorg i hemmet till sina familjemedlemmar. Det är personer i den absoluta närheten som gör vad de kan för att förbättra livskvaliteten för sina nära o kära.

Marita med egen surfplatta
"Att bli fråntagen sin initiativförmåga blev en stor försämring av livskvaliteten för mamma. Och det måste kännas oerhört jobbigt att plötsligt bli helt beroende av andra. Det är inte bara stroke, utan också muskelsjukdomar, demens och annat som kan medföra att en smartphone blir svår att hantera. Det såg jag tydligt bland mammas vänner och förändringen gick ganska snabbt. Behovet av enklare digital teknik är stort."
Lena Apler

Ensamhet bland äldre

Ofrivillig ensamhet ökar bland äldre

Nästan var femte person över 85 år anger att de känner sig ensamma “hela tiden” eller “för det mesta” när SCB gjorde en mätning under pandemin 2020. Dagens digitala tjänster kan på många sätt vara bra – men kan även bli en begränsning. Att hålla kontakten digitalt kan vara svårt på grund av bristande teknisk vana,  hörselnedsättning, nedsatt syn eller motoriska svårigheter. Detta riskerar att leda till ett både socialt och digitalt utanförskap som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa.

Utanförskap ett faktum

Utanförskap och avskildhet är ett faktum för många i dagens moderna samhälle

Forskning visar att avskildhet och utanförskap kan leda till högt blodtryck och inflammation, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke och demens. Isolering av detta slag kan också leda till smärtor och andra åkommor som är inte kan förklaras med andra orsaker.

På det psykologiska planet ökar utanförskap också risken för depression, leder till försämrat minne samt intelligens- och koncentrationsförmåga. Flera forskare menar att utanförskap bör betraktas som en lika viktig hälso- och livsstilsfaktor som mat, motion och liknande.

Det finns flertalet anledningar till att personer känner sig utanför, ensamma eller har uppleva svårigheter att använda telefoni, sociala medier eller andra digitala tjänster.

Detta kan till exempel bero på långt avstånd till familj, nedsatt hörsel, synnedsättning, ålder eller svårigheter med motorik.

Eftertanke Marias pappa
"Idag kan vi videoprata utan inblandning av personalen, tack vare Loopeli.
Pelle Hadders 94 år fixar inte de vanliga video-apparna själv men på sitt boende fick han under coronaisoleringen prova att videosamtala med personalens hjälp.
Men samtalen ersatte annan aktivitet, vilket jag inte tyckte var bra för honom som behöver stimulans. Plus att bestämda tider på vardagarna var lite besvärligt för mig att få till när jag jobbar."
Anna Hadders

Vad Loopeli vill uppnå

Loopelis enkla videosamtal skapar gemenskap

Loopeli vill med sin enkla videotjänst göra kommunikationen mellan nära och kära så enkel som möjligt. Vi vet hur uppskattat det är att exempelvis våra äldre kan delta i vår vardag och ett enkelt videosamtal ger så mycket glädje och delaktighet samtidigt som det motverkar digitalt utanförskapet. Loopeli ger möjligheten till fler att ta del av en social gemenskap. Tjänstens enkla teknik gör det möjligt för de flesta äldre eller personer med utmaningar att förstå och kunna ta del av digitalt umgänge och gemenskap. Detta bidrar till hela familjens förbättrade hälsa och livskvalitet.

Loopeli – en enkel väg till ökad delaktighet

Det spelar ingen roll om du inte är duktig på teknik, eller kanske ser och hör sämre. Med Loopeli kan du ge familj, släkt, vänner och andra som du håller varmt om hjärtat en gåva som håller länge. Samtidigt som den ger glädje och skapar delaktighet för alla som inte kan närvara fysiskt.

Även äldre som inte är vana vid den teknik vi har idag kan med enkelhet använda sig utav Loopelis videotjänst och vara en del av umgänget i vardagen.

” När Covid pandemin slog till, så är jag tacksam för att vi har Loopeli till hjälp. Inte minst för att jag kunde fira mamma på 90 års dagen med övrig familj på plats”

tips på hur du kan avända Loopeli

Ge bort en sak som är mer än en sak - tid tillsammans

Vi tror därför starkt på att den bästa gåvan är den som ger tid tillsammans med varandra – på ett enkelt sätt och oavsett var ni befinner er. Gemenskap och trygghet för alla dina nära och kära. Målsättningen är att alla ska kunna vara delaktiga och ha möjligheten att få kommunicera med sina nära och kära.

Med Loopelis enkla kommunikationstjänst kan ni precis som Michael med familj fira högtider, födelsedagar eller vardag tillsammans med barnbarnen, vännerna, mormor eller föräldrarna. Oavsett vad om det är tiden, avståndet, covid eller andra omständigheter som inte tillåter er att ses fysiskt så kan ni enkelt hålla kontakten via  Loopeli.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar utan bindningstid
eller kortnummer

Därefter 99kr/månaden för Loopelis familjeabonnemang