fbpx

Kommunikationstjänst för enkla videosamtal

Digital inkludering ökar livskvaliteten och minskar behovet av omsorg

Boka kostnadsfri 45 min digital Demo

Play Video

Loopelis enkelhet

Välfärdsteknik som möter människors behov idag och i framtiden

Boka kostnadsfri 45 min digital Demo

Aktuellt

Loopeli växlar upp och söker en nyckelspelare till vårt team!

Brinner du för välfärdsteknik och e-hälsa som verkligen gör skillnad? Är du bra på kundrelationer och gillar att göra affärer? Då är det här din chans att bli en del av vårt team på Loopeli! Vi söker en målmedveten individ som vill skapa och upprätthålla starka relationer med våra viktigaste kunder inom kommunala och privata omsorgsverksamheter.
 

Sista dag för ansökan: 28 april. Ansökan är nu stängd och vi återkommer löpande med besked. 

Aktuellt

Träffa Loopeli på Vitalis i Göteborg 14-16 maj!

Vitalis är Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg med fokus på e-hälsa, välfärdsteknik och innovation.

Ladda ner

Aktiviteter i Loopelis monter:

Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide
AllAgeHub och Kungälvs kommun

Carolina Gustavsson, Anhörigkonsulent och Helena Ekdahl Metodutvecklare på Kungälvs kommun. De berättar de om det spännande testet AllAgeHub gjort av Loopeli med fokus på anhöriga. 

Tisdag 14/5, Tid: 10:00-12:00 & Torsdag 16/5, Tid: 10:00-12:00.

Östersunds kommun 

Sylvia Mårtensson, Östersunds kommun. Hon delar med sig av Östersunds erfarenheter med Loopeli och hur de arbetar med implementeringen i kommunens verksamheter.

Onsdag 15/5, Tid: 09:30-12:00 

Föreläsning 

“Minsta möjliga insats för kommunen, nöjda medborgare och levande näringsliv.”

Onsdag 15 maj 2024, Tid: 08:30 – 09:00, Plats: Sal A4

Föreläsare: Sylvia Mårtensson och Daniel Straume.

nyheter & inspiration

Senaste nytt & tips

Smarter fights loneliness

Background Living alone can make seniors and the disabled more anxious and isolated. In the past few years, Swedish startup Loopeli has emerged to allow seniors to connect with their family and friends through smarter technologies and solutions. Loopeli was

Läs mer

Möjlighet att förbättra äldreomsorgen genom statsbidrag

Statsbidrag är ekonomiskt stöd som staten ger till kommuner, landsting, regioner, organisationer, företag eller enskilda individer för att uppfylla specifika mål eller för att genomföra vissa projekt eller aktiviteter. Dessa bidrag kan vara riktade mot specifika sektorer, områden eller initiativ,

Läs mer

Vad är Loopeli

Loopeli för samman människor genom enkla videosamtal, bilder & meddelanden

Enkelheten bidrar till självständighet

Inga digitala färdigheter krävs för att använda Loopeli. Enkelheten gör att tekniken blir tillgänglig för fler, det blir roligare att använda och bidrar att individen kan vara självständig längre.

Säker kommunikation

För att kunna ringa till och från Loopeli behöver du vara inbjuden. Detta minskar risken att obehöriga kan ringa in eller att man av misstag svarar eller ringer ett samtal. Videosamtalen går över internet vilket möjliggör kommunikation med anhöriga över hela världen

Aktivitet i vardagen

Loopeli blir en aktivitet i vardagen då de kan vara digitalt närvarande utanför hemmet. Följa med på älgjakt eller plocka svamp. Loopeli används även för minnesträning och fungerar även som en tjänst för att tolka mellan boende, anhöriga och personal
Play Video about Enkla videosamtal för äldre

Solveig 93 år boende på SÄBO i Norrköping beskriver hennes syn på Loopeli tillsammans med aktivitetscoachen Mia.

Vem hjälper Loopeli

Enkel teknik som skapar livsglädje livet ut

Många äldre och personer med funktionsnedsättningar upplever att de har begränsningar med att använda dagens teknik. Seniortelefon, facetime, skype eller andra appar är för svåra att använda. Loopeli kräver ingen förkunskap och genom enkel, intuitiv teknik bidrar vi till allt från guldkant i tillvaron till en bättre vård. 

  • Äldre och personer med funktionsnedsättning: Känner sig mer självständiga, gladare och mindre ensamma vilket är faktorers som förebygger psykisk ohälsa.
  • Anhöriga: Känner ökad trygghet då de enklare kan nå sina närstående och kan läsa av hur de mår med hjälp av video. Glädje och delatighet  i den äldres vardag stillar också samvetet.
  • Äldreomsorgen och LSS: Blir mer effektiv genom att anställda kan utföra andra arbetsuppgifter än att bistå vid kommunikation mellan inneboende och anhöriga. 
  • Personal inom äldreomsorgen och LSS: Mer positiv dialog med både de inneboende och deras anhöriga.
  • Samhället: Minskad psykiska ohälsa pga. ensamhet, effektivare resurshantering och ökad transparens.

varför behövs Loopeli?

Samhällsutmaningar ökar behovet av insatser inom omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Åldrande befolkning och färre arbetsför arbetskraft

De närmaste 10 åren kommer vi blir nästa 60% fler som blir våra äldsta i samhället, plus att vi kan räkna med att snittåldern samtidigt kommer öka. För äldreomsorgen innebär detta att de förväntas ta emot 4000 – 5000 fler varje år de närmaste 10 åren.

Kraftig ökning av bedrägeribrott

Anmälda bedrägeribrott mot äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat med över 80 procent de senaste tre åren, visar siffror från polisens nationella bedrägericentrum. Den största ökningen har skett inom kategorin social manipulation, såsom att uppringare utger sig för att vara till exempel läkare, polis eller banktjänsteman.

7 av 10 känner sig ensamma

Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar många människor, inte minst äldre. Besvär av ensamhet påverkar på olika vis den psykiska och fysiska hälsan samt livskvaliteten negativt. Den ofrivilliga ensamheten skapar ett större behov av hälso- och sjukvård och omsorg och kan bidra till hälsoproblem, bl.a. i form av psykisk ohälsa och förtida död.

Begränsningar

Dagens digitala tjänster kan vara bra på många sätt men kan också blir en begränsning. Att hålla kontakten kan vara svårt på grund av bristande teknisk vana, hörselnedsättning, nedsatt syn och eller motoriska svårigheter.

Nyttan med Loopeli

Nyttoanalys Östersunds Kommun

Kommunen har i en liten skala sedan sommaren 2022 testat Loopeli. Loopeli bidrar med flera olika nyttor. Utöver de logiska nyttorna har tjänsten stora ekonomiska nyttor för verksamheterna och kommunen.

Den ekonomiska nyttan kommer genom tidsbesparing då kommunikationen mellan brukaren och dess närstående kan ske utan personalens inblandning.

De effektiva nyttorna är bland annat ökad självständighet, delaktighet i sin familjs vardag och trygghet i sitt boende, vilket leder till minskad ensamhet och ökad livskvalitet.

174% ROI

Att investera i Loopeli kommer att spara mycket värdefull tid som kan användas till mer kvalificerade uppgifter och att hinna ta hand om fler. Redan inom 1 år är investeringen positiv

500 timmar

Ett SÄBO med 50 omsorgstagare har en potential att spara upp till 500 timmar per år genom att erbjuda Loopeli för omsorgstagare som normalt sett behöver hjälp av personalen när de ska prata med sina anhöriga i telefon.

FULLSERVICEMODELL

Loopeli erbjuder ett komplett paket anpassat för verksamheter så att personal behöver involveras minimalt i ON och OFF -Boarding, vilket också sparar tid.

ANGELÄGENHET och GENOMFÖRBARHET

Analysen visar att angelägenheten är 4,8 av 5,0 och genomförbarheten är 4,0 av 5,0. Vilket underlättar implementeringsprocessen.

PROAKTIV OMSORG

När omsorgstagare självständigt kan kommunicera med sina familj så ökar delaktigheten och aktiviteten i vardagen. Detta minskar i sin tur känslan av ensamhet. Sammantaget ökar livskvaliteten och då minskar behovet av omsorg

Hur Loopeli kan användas

Bibehållen eller ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet

Loopelis enkla teknik kan förbättra livskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning genom att de kan delta i det demokratiska samhället och tillgodogöra sig samhällets stöd för att uppleva trygghet, delaktighet, självständighet, deltagande i samhället och utifrån den enskildes förutsättningar, en tillfredsställande hälsosituation.

Välfärdsteknik och e-hälsa  ska bidra till en mänskligare omsorg och ett gott liv, livet ut.  Genom att ta hjälp av välfärdsteknik och e-hälsas möjligheter skapas varm teknologi som möjliggör för att sprida mer livsglädje för både äldre, anhöriga och personal.

Äldreomsorgen

Loopeli har genomfört och genomför löpande piloter inom SÄBO, demensboende, korttidsboende, seniorboende, hemtjänst och hemvård. Detta för att kunna mäta delar som nyttoeffekt, säkerhet, samt anpassningsmöjligheter.

LSS Boenden

Loopeli kan användas både för personalen och för de boende. Vi vill testa Loopeli inom LSS och utvärdera värdet men också om det finns några ytterligare funktioner eller tjänster som skulle underlätta och bidra till en god och personlig vård.

Sjukdomstillstånd

Olika sjukdomstillstånd påverkar inlärning, hantering av teknik eller initiativförmågan. Alli 91 år bor på ett demensboende. Hon, hennes familj och personalen deltog i en pilot när Loopeli ville testa hur tjänsten fungerar även på avdelningar med kognitiv svikt. Ett test som visade att hela 91% kände att tekniken var tillräckligt enkel. Loopeli blir en enkel aktivitet i vardagen som gynnar boende, personal och anhöriga.

Minnesträning

Vi ser hur viktigt det är för många av våra användare att träna deras minne. Anhöriga använder t.ex. Loopeli som minnesträning genom att skicka en bilder. Bilder och videosamtal skapar inte bara glädje och en känsla av delaktighet utan också en meningsfull aktivitet i vardagen. Bilder från förr skapar också fina minnen och många värdefulla samtal mellan boende och personal i vardagen.

Minska ensamhet och psykisk ohälsa

Forskning visar att avskildhet och utanförskap kan leda till högt blodtryck och inflammation, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke och demens. Genom att arbeta med förebyggande aktiviteter ser vi att Loopeli bidrar till att just minska känslan av ensamhet. Ni som verksamhet kan ansöka om stadsbidrag för att motverka ensamhet genom Loopelis enkla kommunikationspaket

Digitalt utanförskap

Många menar att det digitala utanförskapet kommer att vara ett övergående problem då hela samhället utvecklas och man lär sig från barnsben att hantera det digitala. Bo Liljedahl som är engagerad i SeniorNet, Roslagen menar att oavsett hur teknikkunnig man än är så kommer motoriska hinder och svårigheter med åldern. Dagens äldsta behöver lära sig ny teknik och då måste den vara enkel. Morgondagens äldsta kommer kräva att det finns enkel teknik.

kunder om oss

Läs våra kundcase

Samarbeten och företag

Tillsammans kan vi skapa ett gott liv för människor

Vill ni också bidra till digital gemenskap och motverka ensamhet tillsammans med Loopeli?

Boka kostnadsfri demo för er verksamhet

Vill du veta mer om hur Loopeli fungerar inom omsorgen, demensboende, LSS , kommun eller annan verksamhet där du ser behovet och värdet med att samarbeta med oss på Loopeli? Vi träffar dig gärna och berättar mer, kolla på möjlighet för er att utvärdera och testa Loopeli i er verksamhet, boende eller kommun.

Mer information

Vill du komma i kontakt med Loopeli?

Varje resa börjar med ett första möte

Ett första steg för att kolla vilka möjligheter som finns med Loopeli och om det passar er verksamhet är ett enkelt digitalt möte eller samtal.

– Vi berättar kort om tjänsten och vilka möjligheter som finns och svarar givetvis på era frågor. 

Vi söker även fler pilotverksamheter för att ytterligare bredda Loopelis användningsområden. Har ni en verksamhetstyp som vi ännu inte testat tittar vi gärna på möjligheten att samarbeta kring detta. 

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.