fbpx

Om projektet

Målet med projektet

Behovet som identifierats i samband med detta projekt är att anhöriga saknar enkla sätt att visuellt kunna kommunicera med sina närstående antingen i deras ordinarie bostad eller på vård- och omsorgsboende. Detta leder till känslor av otillräcklighet hos anhöriga, ökad stress hos omvårdnadspersonal och en känsla av maktlöshet hos anhörigkonsulenter som möter de anhöriga. Syftet med projektet är att utvärdera om Loopeli kan bidra till att uppnå nedan mål.

För att komma igång börja med att fylla i nedan formulär med dina kontaktuppgifter.

Mål användare:

– Möjliggöra ett enkelt sätt för anhöriga att ha visuell kontakt med sin närstående utan att behöva ta sig till vård- och omsorgsboendet. På så sätt kan känslor av otillräcklighet och ofrivillig ensamhet minska. Bidra till minskad kringtid (exempelvis restid) vid visuell kommunikation med närstående på vård- och omsorgsboendet.

– Minskad oro samt minskad känsla av ofrivillig ensamhet och att vara övergiven för boende på vård- och omsorgsboende samt boende i ordinärt boende.

Mål personal:

– Möjlighet som anhörigkonsulent kunna erbjuda enkla tjänster som ökar möjligheten för den anhörige att ha visuell kommunikation med den närstående på vård- och omsorgsboendet.

– Minskade känslor av stress och otillräcklighet som följd av att det finns metoder att tillgå för att möta omsorgstagarens uppkomna behov för omvårdnadspersonalen.

Mål verksamheten:

– Förbättra livskvaliteten för omsorgstagarna och deras anhöriga så att behovet av omsorg minskar. Det skapar möjligheter för verksamheterna att vara mer effektiva.

Fler anhörigkontakter kommer att kunna avslutas när den närstående flyttar in på vård- och omsorgsboende. Mer tid frigörs till nya anhörigkontakter.

– Mer arbetstid frigörs till annat omvårdnadsarbete.

Enkel och säker uppstart

KONTAKTFORMULÄR

Vad kul att ni är intresserade av att komma igång med Loopelis enkla kommunikationstjänst – videosamtal, bilder och radio.

Genom att fylla i uppgifterna nedan godkänner ni att Loopeli får kontakta den som är närstående till personen som ska ha Loopeli.

Anledningen till att vi behöver dessa kontaktuppgifter är för att Loopeli ska ha möjlighet att samla in relevant information för att personanpassa tjänsten. Men också för att ni enkelt ska komma i kontakt med rätt person på Loopeli som kan svara på eventuella frågor.

OBS! Formuläret nedan är inte bindande utan ger bara Loopeli möjlighet att kontakta anhörig. Uppgifterna sparas inte.
Fyll i följande uppgifter. * är obligatoriska

funktioner

Mer om Loopeli

Loopeli har två appar – En för omsorgstagaren och en för anhöriga. Loopeli för omsorgstagaren installeras på en surfplatta och är specialanpassad för personer som har utmaningar med dagens teknik. Loopelis anhörigapp laddas ner till en smartphone. Här kan alla medlemmar se samtalslistan, bilder och meddelanden som skickats.

Videosamtal

På surfplattan finns alla inbjudna kontakter med namn och bild. Videosamtalet initieras direkt när omsorgstagaren trycker på bilden.

Vid inkommande samtal visas bild och namn på personen som ringer och frågan ”vill du svara”.

Efter avslutat samtal återgår man automatiskt till huvudmenyn.

Bilder & meddelande

När anhöriga skickar en bild med meddelande till surfplattan visas den automatiskt som en stor bild på skärmen. När bilden klickas ner sparas som ett bildbibliotek under menyn “Vykort”. 

Lyssna på radio

Att starta igång och lyssna på radio på egen hand är en uppskattad aktivitet. Radiokanaler som idag finns via Loopeli är Sveriges Radio P1, P2 och P4.

Kundberättelse från boende och personal på ett särskiltboende i Norrköping. Möt Solveig 91år och aktivitescoach Mia.
Kundberättelse från boende, anhöriga och personal på ett särskiltboende, demensavdelning

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.