fbpx

Allmänna villkor

1 ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor gäller för Loopeli AB:s (org. nr. 559218-6422) (nedan “Loopeli AB”) tillhandahållande av tjänsten Loopeli (nedan “Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls via webbsidan https://www.loopeli.se (nedan “Hemsidan”) och genom den mobila applikationen Loopeli (nedan “Appen”) som kan laddas ned från programvarubutiker.

1.2

Du måste vara minst 18 år (eller ha din förälders/målsmans godkännande) för att få använda Tjänsten och ha en smartphone/surfplatta med internetuppkoppling. I den utsträckning du kan ta del av ett erbjudande enligt en viss kampanj krävs att du uppfyller de särskilda villkoren för kampanjen i fråga.

1.3

Dessa allmänna villkor ( “Avtalet”) gäller mellan dig och Loopeli vid användning av Hemsidan, Appen och Tjänsten – oavsett om du har tillgång till Tjänsten mot betalning (se närmare i punkten 4.1 nedan) eller kostnadsfritt, punkten 3.1. Såvida inget annat särskilt anges är Tjänsten endast tillgänglig för privatbruk och icke-kommersiell användning. Läs hela Avtalet noggrant.

 

2 OM TJÄNSTEN

2.1

För att få tillgång till Tjänsten måste du acceptera och godkänna Avtalet i sin helhet samt som privatperson som inte använder tjänsten genom en omsorgsverksamhet, skapa ett användarkonto genom att lämna vissa personuppgifter (såsom namn och e-mailadress etc.) och välja ett personligt lösenord. Se även punkten 2.8 nedan.

Om du använder tjänsten genom en omsorgsverksamhet kommer du förses med fiktiva inloggningsuppgifter efter att du godkänt allmänna villkor.

2.2

Som privatperson får du tillgång till Tjänsten genom att:

 1. ladda ner Appen till en mobil och en surfplatta( “Mobila Enhet”)
 2. registrera ett Användarkonto och godkänna Avtalet inklusive Integritetspolicyn för Tjänsten, och
 3. logga in på ditt Användarkonto via Appen i mobiltelefonen.

Som privatperson kopplad till en omsorgsverksamhet får du tillgång till Tjänsten genom att:

 1. ladda ner Appen till en mobil och en surfplatta( “Mobila Enhet”)
 2. Godkänna Avtalet inklusive Integritetspolicyn för Tjänsten, och
 3. logga in på ditt Användarkonto via Appen i mobiltelefonen.

2.3

Genom att registrera ett Användarkonto som privatperson bekräftar du att du accepterar Avtalet och samtycker till att Loopeli AB (och i förekommande fall Loopeli ABs samarbetspartners) behandlar dina personuppgifter i enlighet med Loopeli ABs integritetspolicy, se www.loopeli.se/personuppgiftspolicy

Detta gäller även om du har fått tillgång till Loopeli via en omsorgsverksamhet

2.4

Som privatperson loggar du in på Appen eller Hemsida med ditt användarnamn och ditt lösenord. Via “Mina sidor” hanterar du ditt abonnemang. Här kan du bjuda in flera medlemmar till er loopelifamilj samt även avsluta ditt abonnemang (nedan “Abonnemang”).

Har du tillgång till Loopeli via en omsorgsverksamhet så kan du administrera ditt egna användarkonto, men inte administratörskontot. Du kan alltså inte själv bjuda in fler personer. Detta sker i samförstånd med verksamheten som äger licensen och det är genom Loopelis administration gentemot verksamheterna som hanteringen av organisatörskontot hanteras.

2.5

Du får tillgång till tjänsten genom att logga in på ditt Användarkonto via Appen

2.6

Loopeli kommer via hemsidan rekommendera hårdvara som är testad för att fungera med tjänsten. Du ansvarar själv för att din Mobila Enhet uppdateras med den programvara som krävs, från tid till annan, för att ta del av Tjänsten.

Har du tillgång till tjänsten via ett omsorgsboende så hanteras all hårdvara genom det licensavtalet som skrivits mellan verksamheten och Loopeli AB.

2.7

Som privatperson ansvarar du för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett Användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta och för att dessa hålls uppdaterade. Loopeli AB har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter. Användarnamn och lösenord ska vara hemligt och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Loopeli AB därom.

Har du tillgång till tjänsten via en omsorgsverksamhet så kommer du förses med fiktiva inloggningsuppgifter.

2.8

Om du som privatperson vill teckna ett Abonnemang behöver du i vissa fall lämna aktuella betalningsuppgifter (såsom betal- eller kreditkortsuppgifter eller fakturauppgifter) till Loopeli AB (se närmare punkt 4.2 nedan).

3 Testmånad

Loopeli erbjuder privatpersoner 30 dagar fritt nyttjande av tjänsten  (En testmånad)

3.1

Från tid till annan kan Loopeli AB erbjuda tillgång till hela eller delar av Utbudet utan kostnad under en begränsad tidsperiod. För aktuella erbjudanden se hemsidan.

3.2

Loopeli testmånad innebär att du får gratis tillgång till alla funktioner inom Loopeli under den tid som anges, under förutsättning att du uppfyller de villkor som gäller för kampanjen. Du kan alltid se vilka villkor som gäller för ditt Användarkonto genom att logga in på “Mina Sidor”.

 

4 PRIS OCH BETALNING FÖR ABONNEMANG

4.1

Loopeli AB erbjuder löpande tillgång till hela eller delar av Utbudet för ett visst Abonnemang mot betalning i förskott av en fast avgift per månad.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

4.2

Som privatperson måste du lämna aktuella och giltiga betalningsuppgifter enligt någon av de betalningsmetoder som erbjuds från tid till annan. Detta innebär att när ett konto- eller kreditkort behövs måste du registrera ett konto- eller kreditkort som är utfärdat i det land som du är bosatt eller ange annan information som krävs för betalningsmetoden i fråga.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

4.3

För privatpersoner finns priser för de olika abonnemangen på hemsidan (privatpersoner). Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Genom att använda den svenska Hemsidan anger du att du bor och betalar skatt i Sverige.

Som verksamhet finns priser på våra olika licensen på hemsidan (Verksamheter). Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms.

4.4

När du skapar ditt Abonnemang som privatperson, anger du betalningsuppgifter i enlighet med instruktionerna på Hemsidan eller Appen. Betalning ska ske genom de betalningsmetoder som Loopeli AB från tid till annan erbjuder för det aktuella Abonnemanget i fråga.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

4.5

Loopeli testmånad tillhandahålls kostnadsfritt för dig som privatperson, men du ansvarar alltid själv för alla internetavgifter och avgifter för datatrafik som kan tillkomma vid din användning av Tjänsten.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

4.6

Betalningsskyldighet inträder efter utgången av tidsperioden för aktuell Loopeli testmånad såvida inte Loopeli dessförinnan har mottagit ett meddelande om att du vill säga upp ditt Abonnemang. Avgiften debiteras därefter månadsvis i förskott samma kalenderdag, t.ex. 25:e, som du skapat ditt Abonnemang ( “Abonnemangsperiod”) fram tills dess att du avslutar Abonnemanget enligt punkten 6 nedan. Skulle Avgiften inte kunna debiteras på samma kalenderdag en viss månad, t.ex. om dagen för debitering inte skulle infalla på en bankdag eller om kalenderdagen saknas för aktuell månad, debiteras Avgiften nästkommande bankdag.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

4.7

För att som privatperson få oavbruten tillgång till Utbudet är du skyldigt att tillse att du har erlagt betalning enligt betalningsmetod som gäller för det aktuella Abonnemanget. Betalar du med konto- eller kreditkort är du skyldig att se till att det finns täckning på ditt konto för att betala Avgiften inför varje ny Abonnemangsperiod. Om debiteringen av Avgiften misslyckas kommer Loopeli AB göra ett nytt försök att utföra transaktionen. Vid betalning med kredit- och betalkort kan sådant försök ske varje dag under en period om upp till tio (10) dagar därefter. Din tillgång till Loopeli kommer automatiskt att upphöra om Avgiften inte har betalts efter sådant sista försök.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

 

5 INGEN ÅNGERRÄTT

Genom att skapa ett Användarkonto som privatperson och acceptera detta Avtal samtycker du uttryckligen till att du får omedelbar tillgång till Tjänsten via ditt Användarkonto vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom Tjänsten levereras direkt genom att du kan ta del av Utbudet som ingår i ditt Abonnemang. Du godkänner alltså att du inte har någon ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp Tjänsten enligt punkt 6 nedan.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella kostnader och avtal kopplat till tjänsten genom verksamheten.

 

6 UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNSTEN

6.1

Som privatperson kan du när som helst säga upp ditt Abonnemang via “Mina sidor” på Hemsidan. Om du säger upp ditt Abonnemang får du tillgång till Tjänsten till utgången av den Abonnemangsperiod som du har betalt för. Efter utgången av aktuell Abonnemangsperiod har du inte längre tillgång till Tjänsten och kan inte längre ta del av Utbudet. Loopeli AB återbetalar alltså inte någon Avgift för eventuell kvarvarande Abonnemangsperiod utan uppsägningen innebär att du har rätt att använda Tjänsten till utgången av den Abonnemangsperiod som du har betalt för.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

6.2

Loopeli AB rekommenderar privatpersoner att uppsägning sker via “Mina sidor” på Hemsidan. Uppsägning via “Mina sidor” kan göras närsomhelst under aktuell Abonnemangsperiod för att Abonnemanget ska upphöra vid nästa Abonnemangsperiod och du inte ska debiteras för ytterligare en Abonnemangsperiod. Uppsägning kan även göras via Loopeli ABs support eller e-post. Loopeli AB behöver skälig tid för att hantera din uppsägning och det kan ta upp till två (2) arbetsdagar innan din uppsägning är registrerad. Aktuell supportmail är support@loopeli.se

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

6.3

Loopeli AB har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Avtalet, mot lag eller förordning.

6.4

Temporär avstängning från Tjänsten kan även ske vid avsaknad av täckning för Avgift p.g.a. omständigheter utanför Loopeli ABs kontroll. När Avgiften betalats återaktiveras ditt Användarkonto och du får åter tillgång till Utbudet för ditt Abonnemang.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

6.7

Loopeli AB har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Avtalet, mot lag eller förordning.

 

7 SUPPORT

Vid frågor eller problem med Tjänsten kontakta Loopeli ABs support. Information om kontaktvägar till supporten finns på https://se.Loopeli.se/support. Eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter till Loopeli ABs support anges i punkten 17 nedan.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

 

8 ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN, PRISET OCH AVTALET

8.1

Loopeli AB strävar hela tiden efter att förbättra Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att när som helst uppdatera och förändra Tjänsten och/eller Utbudet (eller någon del därav). Detta kan till exempel innebära att funktioner som inledningsvis ingick i ditt Abonnemang kan komma att utgå. Loopeli AB är återbetalningsskyldiga för eventuella förändringar som inträder under förevarande Abonnemangsperiod såvida inte förändringen är till väsentlig nackdel.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten. 

8.2

Loopeli AB har rätt att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande Abonnemangsperioder på grund av förändringar eller höjda kostnader för att tillhandahålla Utbudet. Prisändringen kommuniceras till dig via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnat vid registrering av ditt Användarkonto. Du har då alltid rätt att säga upp ditt Abonnemang och frånträda detta Avtal till upphörande vid slutet av den Abonnemangsperiod som du har betalt för. Du godkänner en sådan prisändring genom att godkänna det nya priset vid nästa inloggning eller vid fortsatt användning av Tjänsten.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

8.3

Från tid till annan kan Loopeli AB behöva göra ändringar i Avtalet förutsatt att sådana ändringar är rimliga för dig med beaktande av dina samt Loopeli ABs intressen. Du kommer att aviseras vid ändringar av Avtalet. Avisering sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft och du har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid slutet av aktuell Abonnemangsperiod för det fall du inte accepterar ändringarna. Ändringar aviseras via Appen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade ditt Användarkonto. När du aviseras om ändringar kommer Loopeli AB också att påminna dig om din rätt att säga upp Avtalet. Vid väsentliga förändringar i Avtalet kommer du att uppmanas att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

 

9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1

Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Tjänsten, tillhör Loopeli AB, Loopeli ABs licensgivare eller leverantörer ( “Immateriella Rättigheter”). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

9.2

Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen licensieras, och säljs inte, till dig. Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Loopeli AB behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på din Mobila Enhet. Loopeli AB har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

9.3

Eventuell programvara från tredje part som ingår i Tjänsten licensieras till dig antingen i enlighet med Avtalet, eller i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. Du är skyldig att iaktta och följa villkoren för användning av sådan tredje parts programvara vid användning av Tjänsten.

9.4

Varumärket “LOOPELI AB” ägs och är registrerat i Sverige. Andra varumärken, namn och loggor på Hemsidan, i Tjänsten och/eller Appen är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

 

10 SÄRSKILDA VILLKOR FÖR APPEN

10.1

Du är införstådd med och accepterar att Loopeli AB från tid till annan kan ge ut uppdaterade versioner av Appen, och att Loopeli AB kan genomföra automatiska elektroniska uppdateringar av den version av Appen som du använder i dina Mobila Enheter. Du samtycker till alla sådana automatiska uppdateringar i dina Mobila Enheter och att detta Avtal gäller även för sådana uppdateringar.

10.2

I enlighet med punkten 9 ovan erhåller du bara en begränsad licens till Appen. Loopeli AB, Loopeli ABs licensgivare och/eller leverantörer behåller äganderätten till Appen (och eventuell kopia av Appen). Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma vid din användning av Appen.

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

10.3

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Apple iOSbaserade Mobila Enheter och som laddas ned via App Store ( “Loopeli ABs iOS App”).

 1. Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och Loopeli AB (inte med Apple Inc);
 2. Du åtar dig härmed att använda Loopeli ABs iOS App enbart i enlighet med Apple Inc:s ( “Apple”) vid var tid gällande villkor för AppStore.
 3. Loopeli AB, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Loopeli ABs iOS App samt Tjänsten och Utbudet som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Loopeli ABs iOS App eller detta Avtal.
 4. Loopeli AB, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Loopeli ABs iOS App eller ditt innehav och/eller användning av Loopeli ABs iOS App i enlighet med detta Avtal.
 5. Loopeli AB, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Loopeli ABs iOS App och ditt innehav eller användning av Loopeli ABs iOS App.

Android-Appen

10.4

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Androidbaserade Mobila Enheter ( “Loopeli ABs Android App”) och gäller mellan dig och Loopeli AB:

 1. Google Inc ( “Google”) tillhandahåller Google Play där du hämtar Loopeli ABs Android App.
 2. Du åtar dig härmed att använda Loopeli ABs Android App enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.
 3. Loopeli AB, och inte Google, är ensamt ansvarig för Loopeli ABs Android App samt de Tjänster och Utbud som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Loopeli ABs Android App eller detta Avtal.

 

11 PERSONUPPGIFTER

Genom att du som privatperson lämnar dina personuppgifter vid registrering av Användarkontot och accepterar Avtalet samt Integritetspolicyn samtycker du till att Loopeli AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn, se https://www.Loopeli.se/personuppgiftspolicy

 

12 TILLGÄNGLIGHET

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Loopeli AB kan inte garantera att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Loopeli AB kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

 

13 ANSVARSBEGRÄNSNING

Loopeli AB ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas Loopeli AB till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Hemsidan eller Applikationen innehåller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och Loopeli AB har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

 

14 ANVÄNDARTILLGÅNG OCH VIRUS

14.1

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och operativsystem för att få tillgång till Tjänsten, Applikationen och Hemsidan. Du bör inneha ett eget antivirusprogram.

14.2

Du får inte missbruka Applikationen eller Hemsidan genom att medvetet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är avsett att orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Applikationen, Hemsidan, servern på vilka de lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Du får inte angripa systemet genom Denial of Service attacker, inbegripet med inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och Loopeli AB kommer att anmäla sådana överträdelser till myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra.

 

15 ÖVERLÅTELSE

Loopeli AB har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

 

16 TVIST

16.1

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

16.2

Vid en eventuell tvist med Loopeli AB har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

Har du tillgång till tjänsten genom ett omsorgsboende regleras eventuella avtal och kostnader kopplat till tjänsten genom verksamheten.

16.3

Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

17 KONTAKTUPPGIFTER

Loopeli AB

Bergkanstigen 4

131 46 Nacka

SVERIGE

E-post: support@loopeli.se

Senast uppdaterad: 2023-05-11

Giltigt från och med 2021-09-20

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.