Om Samarbetet

Projekt enkla videosamtal

I de flesta fall är den tekniska förmågan helt okej för de som fortfarande klarar av att bo hemma och sköta andra sysslor, samt att de kanske har barn och barnbarn till hjälp. 

Vi ville testa vår enkla teknik  på äldreboenden för att i ett första skede se om olika tillstånd och sjukdomar spelar in och i så fall på vilket sätt. Vi ville även se hur videosamtal och bilder från anhöriga påverkade dem, jämfört med vanliga telefonsamtal.

Intressant var även att kolla om det fanns uppsidor för de anhöriga och för personalen.

Tillsammans med Ansvar och Omsorg har Loopeli testat tjänsten under en dryg månads tid på familjer från fyra olika boenden och där personerna på boendena haft olika tillstånd.

Vad säger kunderna

Mer anhörigkontakt med förenklad teknik

Alli är 91 år och hon är en utåtriktad kvinna som levt ett rikt socialt liv. För ungefär ett år sedan flyttade hon till Smeden äldreboende i Järfälla utanför Stockholm eftersom glömskan gjorde sig alltmer påmind.

– Hennes stora behov av att umgås har dock inte förändrats och när vi fick erbjudandet om Loopeli ville jag direkt att vi skulle testa. Samtidigt var jag lite skeptisk: Hur ska mamma klara av tekniken, tänkte dottern Berit. Men idag ringer mamma videosamtal både till Berit och sonen Ulf.

Ulf och Berit brukar båda besöka Alli en gång i veckan. Därutöver har de nästan daglig kontakt med henne och för Berits del har det blivit ännu mer kontakt när telefonsamtalen ersatts av video.

Berit menar också att Loopeli är en fantastisk lösning för dem som har sina nära och kära på avstånd. Hon tycker det är mycket positivt att det finns teknik som ger äldre möjlighet att videosamtala och får medhåll av Bekir Polat på äldreboendet Smeden som avslutningsvis tillägger:

– Loopeli passar äldre eftersom appen är så enkel att hantera. Vilken fin tanke! Nu kan många äldre själva ringa videosamtal till sina anhöriga.

Filmen om Alli, hennes barn och hur de upplever Loopeli har du ovan.

Vad säger kunderna

Solveig har fått en rikare kontakt med sina anhöriga

Mia Törnborg, aktivitetscoach på Ansvar och Omsorg i Norrköping berättar:

– Jag märker att våra äldre får mer och en rikare kontakt med sina anhöriga genom Loopeli. Det betyder jättemycket för dem, de blir gladare och det är självklart positivt. Appen Loopeli är ny och den borde finnas på många äldreboenden eftersom det inte är så många äldre som annars kan videosamtala med sina anhöriga. Annan teknik brukar vara för svår och många anhöriga har ju inte möjlighet att fysiskt träffa sina anhöriga så ofta.

– Solveig har fått en rikare kontakt med sina anhöriga genom Loopeli och det ser jag att flera har fått.  En boende vars son bor i USA är lyrisk över att få se sina barnbarn. Och ett par med anhöriga i Chile tycker det är så roligt att kunna se varandra trots avståndet. De uppskattar också att ta emot bilder på sin surfplatta, vilket sker ofta numera, säger Mia Törnborg och tillägger:

– Jag rekommenderar absolut Loopeli till andra äldreboenden. Det är en jättebra videosamtalsapp för äldre och minskar känslan av ensamhet.

press_sakarias_mardh_vd

Vad säger VD

Vi kommer rulla ut detta brett på alla våra enheter

All förenkling som gör att våra boende kan kontakta och se sina anhöriga är positivt och siffrorna från testet med Loopeli är överraskande positiva.

Det säger Sakarias Mårdh, vd på Ansvar och Omsorg som bedriver äldrevård på cirka 30 enheter i Sverige.  Nyligen har företaget testat Loopeli Enkla Videosamtal på fyra boenden och slutsatserna är positiva.

– Utvärderingen har visat att den boende kände sig mindre ensam och att det hade blivit mer kontakt med barn, barnbarn och andra närstående. Det var väldigt roligt att se, säger Sakarias och fortsätter:

– Det som förvånade oss mest var att videosamtal med Loopeli också fungerar för boende med kognitiv svikt och att de själva kunde hantera videosamtalen. Det var vi inte riktigt beredda på efter att under pandemin ha testat andra appar vilka alltid fordrade närvaro av personal .

Det som gör videosamtal med Loopeli extra lämpat för äldre är enkelheten. Både för den boende och för de anhöriga.

Resultat

93% ansågs klara av tekniken

93% är en mycket positiv siffra kopplat till att även personer med demens varit med i projektet.

67% av familjerna upplever att det blev enklare att få tag i deras närstående

87% har genomfört flera samtal än tidigare för att känslan har gjort dem så glada och vilja av att vara med i sina familjers vardag har blivit så mycket större.

73% tycker även att samtalen blivit längre till följd av att innehållet i samtalet blir mer intressant för båda parter.

80% skulle rekommendera Loopeli och de andra svarade att det beror på vilket tillstånd den äldre är i.

Personalens samlade intryck är att de äldre blev gladare genom att kunna se sina familjemedlemmar och följa deras vardag genom videosamtal och bilder.

Sammantaget är det 60% av alla familjer som gav Loopeli en ärlig chans som vill fortsätta med tjänsten.

mia och solveig tillsammans glada

Veta mer

Är du intresserad av att testa Loopeli i er verksamhet

Vi tar gärna ett möte om möjligheten att genomföra ett test tillsammans med er. 

Vi vet till exempel att det behöver vara en enkel onboarding så att administrationen inte är en begränsande faktor för er verksamhet.

Vi hjälper företagen hela vägen med utbildning av personal och instruktioner om hur tjänsten fungerar för de boende och anhöriga.

En enkel onboardingprocess är avgörande för en bättre användning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller boka en demo via länken. Då bokar du en tid som passar dig bäst.

Veta mer

Är du intresserad av att testa Loopeli i er verksamhet

Vi tar gärna ett möte om möjligheten att genomföra ett test tillsammans med er. 

Vi vet till exempel att det behöver vara en enkel onboarding så att administrationen inte är en begränsande faktor för er verksamhet.

Vi hjälper företagen hela vägen med utbildning av personal och instruktioner om hur tjänsten fungerar för de boende och anhöriga.

En enkel onboardingprocess är avgörande för en bättre användning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig eller boka en demo via länken. Då bokar du en tid som passar dig bäst.