fbpx

Digitalt utanförskap och åldrandets hinder

Vi talar allt som oftast om ett digitalt utanförskap bland äldre människor vilket oftast är kopplat till att man inte har kunskap, rätt digital utrustning och/eller inte har råd att skaffa sig ny utrustning i takt med att tekniken/säkerheten utvecklas i produkterna (telefonen, surfplattan, apparna mm.)

Många menar att det digitalt utanförskap bland äldre kommer att vara ett övergående problem eller stadie då hela samhället utvecklas och man lär sig redan från barnsben att hantera det digitala. Det vill säga att alla människor bli  ”digitala med modersmjölken”.

Detta stämmer säkert till en viss del men sedan spelar åldrandet och kroppens naturliga ”vissnande” en stor roll – vilket med tiden skapar ett annat slags utanförskap – ett åldrandets hinder där de motoriska svårigheterna är framträdande medför på sitt sätt ett digitalt utanförskap. Samtidigt som vårt digitala samhälle kommer att fortsätta att utvecklas troligtvis i snabbare takt än evolutionen.

De rent fysiska hindren det vill säga oavsett hur kunnig och förstående man än är så kommer med åldern också motoriska hinder och svårigheter. Finmotoriken och inte minst minnet sätter hinder i vägen för att till exempel hantera knappandet, svajpandet, skriva in lösenord på de mobila enheterna.

En darrig hand som på ett minimalt tangentbord skall skriva in ett meddelande, en syn som förhindrar en korrekt hantering eller en darrig röst som skall tala in ett meddelande. Detta är inget övergående problem – åldrandets tid är och förblir en underbar tid innan alla fysiska motoriska och mentala hinder begränsar människan fortsatta livsmöjligheter.

Behovet av kommunikativa medel anpassade efter seniora människor

För några år sedan var jag på en mässa i Kista och vi gjorde genom SeniorNet en enkät om hur många av utställarna som hade rådgjort med Seniora människor innan de tog fram sin produkt! Ingen hade haft kontakt med någon seniorgrupp. Förra årets hjälpmedelsvecka på Kistamässan fanns allsköns tekniska och fysiska hjälpmedel – men inga kommunikativa hjälpmedel?

Hur begränsade vi än blir i vår fysiska motorik med åren så försvinner inte behovet av att ha möjlighet till kommunikation med omvärlden.

Vad kan vi göra och hur jag bidrar

SeniorNet –

Där igenom sker löpande kontakter med myndigheter om de behov vi ser ute i verkligheten. Lokal förening försöker påverka vårt lokala samhälle med att olika saker måste anpassas inte bara till att undanröja fysiska hinder utan också att möjliggöra kommunikation mellan människor. Genom vår supportverksamhet visar vi som förening på alla de möjligheter som de digitala verktygen har.

Loopeli –

Under hösten 2021 visade SVT en serie som hette ”Draknästet” och  i avsnitt 6 presenterades en app. En Kommunikations APP – Loopeli som tar hänsyn till de fysiska hinder som inträffar på ålderns höst. Jag har själv testat tjänsten och den fungerar utmärkt, en fantastiskt lösning. Jag vill påpeka att jag inte har några ekonomiska eller andra intressen i Loopeli appen mer än att jag tycker att den på ett utomordentligt sätt inriktar sig på äldre människors motoriska problem!

Tack för ordet!

Bo Liljedahl är engagerad i SeniorNet Roslagen som har verksamhet i Norrtälje på Stadsbiblioteket och i Sensus lokaler.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Tips på mer inspiration och tips

Efter att ha testat Loopeli Enkla Videosamtal planerar vårdföretaget Ansvar och Omsorg att rulla ut appen till sina verksamheter: – All förenkling som gör

Läs mer»

På äldreboendet Albrektsgatan 153 i Norrköping satsar man på att förenkla kontakten mellan boende och anhöriga. – Mamma har tjänsten Loopeli Enkla Videosamtal. Vi

Läs mer»

På Allis bord står hennes surfplatta. Och trots att minnet sviktar ibland ringer hon själv sina videosamtal när hon vill se och prata med

Läs mer»