Om Samarbetet

Loopeli i partnerskap med Elgiganten för att motverka digitalt utanförskap

Vi delar samma hjärtefråga och kan tillsammans arbeta ännu mer för att inkludera så många som möjligt i vårt nya digitala samhälle.

 Det säger Li Persson, ansvarig för Elgiganten Foundation och hon får medhåll av Nina Norberg och Daniel Straume på Loopeli.

– Vi står för samma sak: Att hjälpa människor som tycker att digital teknik är krångligt. Och det gjorde att företagen passade för varandra som handen i handsken, säger Daniel.

Vad säger Elgiganten

Utvärderingen har visat att den boende kände sig mindre ensam och att det hade blivit mer kontakt med barn, barnbarn och andra närstående

– Vi vet att digitalt utanförskap tilltar med stigande ålder. Drygt en miljon svenskar lever idag helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt, utanför det digitala samhället.

Partnerskapet mellan Loopeli och Elgiganten har mynnat ut i ett erbjudande. 

– Många av våra kunder har frågat: Vilken surfplatta ska vi ha? Nu kan vi rekommendera en enkel och prisvärd paketlösning som innehåller både appen och surfplatta, säger hon och Daniel på Loopeli tillägger: – Tillsammans med Elgiganten kan vi erbjuda alla en möjlighet att vara delaktiga i sina nära och käras vardag.  Det känns bra i hjärtat att vi kan bidra och se glädjen det ger dem som blir inkluderade

Eftertanke Marias pappa
Glada mormor Siri

Om Elgigantens fond

Elgiganten Foundation är en stiftelse vars uppdrag är att minska det digitala utanförskapet

Elgiganten är ett hemelektronikföretag och eftersom vi tillhandahåller dessa produkter så vill vi också se till att ingen hamnar utanför. Vi vet ju att ett liv med digital teknik kan innehålla så mycket glädje och gemenskap, säger Li Persson på Elgiganten och fortsätter: – Vi vill verka för att alla i samhället ska ha möjlighet att vara med i den digitala världen, inte bara de som har råd eller har kunskap nog.

Varje år genomför stiftelsen undersökningar där man bland annat tar reda på hur stort det digitala utanförskapet är och vad anledningarna till utanförskap är. – Vi undersöker också vilka farhågor som finns. Många är exempelvis rädda för att hamna utanför när man blir äldre, säger Li på Elgiganten och hon får medhåll av Nina på Loopeli:

– Vi vet att digitalt utanförskap tilltar med stigande ålder. Drygt en miljon svenskar lever idag helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt, utanför det digitala samhället.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något - tillsammans blir vi starkare!

Loopeli och Elgiganten ingår ett samarbete för att tillsammans motverka digitalt utanförskap.

Elgiganten har arbetat fantastiskt med att inkludera så många som möjligt i det digitala samhället genom att belysa, utbilda, informera och tillgängliggöra vår nya teknik.

Tillsammans med Loopelis videotjänst förstärker vi möjligheten för personer med låg teknisk kunskap eller kanske utmaningar med motorik, hörsel och syn att vara mer delaktiga i dagens samhälle och sin familjs vardag.

Videosamtalen ger glädje och gemenskap på avstånd samtidigt som familjen kan se och läsa av hur alla mår. Detta ökar tryggheten och skapar ett lugn för all

Rapporten visar att äldre är tydligt överrepresenterade bland personer som är exkluderade från det digitala samhället, där så mycket som varannan person över 55 år upplever att tekniken har blivit så utmanande att det är svårt att hänga med i utvecklingen. Samma grupp upplever också i större utsträckning att de går miste om saker. Många äldre vill samtidigt ha mer kunskap, där fyra av tio (42 procent) svenskar över 55 år uppger att de skulle vilja ha mer kunskap om vad teknik kan användas till. Nästan var tredje (28 procent) skulle också vilja ha utbildning i hur de kan nyttja tekniska produkter.

Niclas Eriksson, VD Elgiganten