Företag och organisationer

Loopeli arbetar hela tiden med att skapa gynnsamma partnerskap med företag och organisationer som har våra utsatta i samhället i fokus.

Det finns många människor, äldre som yngre, som har utmaningar med dagens nya digitala samhälle. Allt blir digitaliserat och det är evolution, det är naturligt. Men det kan bli en utmaning för de individer som inte kan men vill vara en del av den. 

Loopeli kommer sträva efter att tillsammans med partners skapa de bästa förutsättningarna för utsatta målgrupper när det kommer till digitaliseringen. Vi vet att det vi gör resulterar i att människor känner sig mindre ensamma och mer delaktiga i det nya samhället.

Fyll gärna i formuläret här intill så kommer vi kontakta dig för att se om vi kan hjälpas åt.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Genom att rekommendera oss för företag och organisationer så ger ni oss möjlighet att skapa bättre förutsättningar för våra isolerade.

Den största utmaningen är teknikkunskaperna. De kommer ofta i samband med att vi bli äldre när vår motorik, hörsel och syn försämras. Men det finns även människor i vår omgivning som bara har svårare att lära sig.

Hjälp oss hjälpa dessa individer att få ett rikare liv fyllt av mer delaktighet och gemenskap!

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Rekommendera Loopeli!