Spela videoklipp

Loopelis enkelhet

Välfärdsteknik som möter människors behov idag och i framtiden

Boka kostnadsfri 45 min digital Demo

FINANSIERING

Statsbidrag?​

100% av våra aktiva företagskunder idag finansierar Loopeli via statsbidrag!

Drygt 600 miljoner i statsbidrag för att ”Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom”

Investera i Loopeli och ansök om bidraget som Socialstyrelsen delat ut till kommunerna. Bidraget kan även sökas av  privata aktörer som utför tjänster åt kommunerna

Vem hjälper Loopeli

Enkel teknik som skapa livsglädje livet ut

Många äldre och personer med funktionsnedsättningar upplever att de har begränsningar med att använda dagens teknik. Seniortelefon, facetime, skype eller andra appar är för svåra att använda. Loopeli kräver ingen förkunskap och genom enkel, intuitiv teknik bidrar vi till allt från guldkant i tillvaron till en bättre vård. 

  • Äldre och personer med funktionsnedsättning: Känner sig mer självständiga, gladare och mindre ensamma vilket är faktorers som förebygger psykisk ohälsa.
  • Anhöriga: Känner ökad trygghet då de enklare kan nå sina närstående och kan läsa av hur de mår med hjälp av video. Glädje och delatighet  i den äldres vardag stillar också samvetet.
  • Äldreomsorgen och LSS: Blir mer effektiv genom att anställda kan utföra andra arbetsuppgifter än att bistå vid kommunikation mellan inneboende och anhöriga. 
  • Personal inom äldreomsorgen och LSS: Mer positiv dialog med både de inneboende och deras anhöriga.
  • Samhället: Minskad psykiska ohälsa pga. ensamhet, effektivare resurshantering och ökad transparens.

Hur Loopeli kan användas

Bibehållen eller ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet

Loopelis enkla teknik kan förbättra livskvaliteten för äldre personer och personer med funktionsnedsättning genom att de kan delta i det demokratiska samhället och tillgodogöra sig samhällets stöd för att uppleva trygghet, delaktighet, självständighet, deltagande i samhället och utifrån den enskildes förutsättningar, en tillfredsställande hälsosituation.

Välfärdsteknik och e-hälsa  ska bidra till en mänskligare omsorg och ett gott liv, livet ut.  Genom att ta hjälp av välfärdsteknik och e-hälsas möjligheter skapas varm teknologi som möjliggör för att sprida mer livsglädje för både äldre, anhöriga och personal.

Äldreomsorgen

Loopeli har genomfört och genomför löpande piloter inom SÄBO, demensboende, korttidsboende, seniorboende, hemtjänst och hemvård. Detta för att kunna mäta delar som nyttoeffekt, säkerhet, samt anpassningsmöjligheter.

LSS Boenden

Loopeli kan användas både för personalen och för de boende. Vi vill testa Loopeli inom LSS och utvärdera värdet men också om det finns några ytterligare funktioner eller tjänster som skulle underlätta och bidra till en god och personlig vård.

Sjukdomstillstånd

Olika sjukdomstillstånd påverkar inlärning, hantering av teknik eller initiativförmågan. Alli 91 år bor på ett demensboende. Hon, hennes familj och personalen deltog i en pilot när Loopeli ville testa hur tjänsten fungerar även på avdelningar med kognitiv svikt. Ett test som visade att hela 91% kände att tekniken var tillräckligt enkel. Loopeli blir en enkel aktivitet i vardagen som gynnar boende, personal och anhöriga.

Minnesträning

Vi ser hur viktigt det är för många av våra användare att träna deras minne. Anhöriga använder t.ex. Loopeli som minnesträning genom att skicka en bilder. Bilder och videosamtal skapar inte bara glädje och en känsla av delaktighet utan också en meningsfull aktivitet i vardagen. Bilder från förr skapar också fina minnen och många värdefulla samtal mellan boende och personal i vardagen.

Minska ensamhet och psykisk ohälsa

Forskning visar att avskildhet och utanförskap kan leda till högt blodtryck och inflammation, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke och demens. Genom att arbeta med förebyggande aktiviteter ser vi att Loopeli bidrar till att just minska känslan av ensamhet. Ni som verksamhet kan ansöka om stadsbidrag för att motverka ensamhet genom Loopelis enkla kommunikationspaket

Digitalt utanförskap

Många menar att det digitala utanförskapet kommer att vara ett övergående problem då hela samhället utvecklas och man lär sig från barnsben att hantera det digitala. Bo Liljedahl som är engagerad i SeniorNet, Roslagen menar att oavsett hur teknikkunnig man än är så kommer motoriska hinder och svårigheter med åldern. Dagens äldsta behöver lära sig ny teknik och då måste den vara enkel. Morgondagens äldsta kommer kräva att det finns enkel teknik.

Resultat av pilot

Pilot enkla videosamtal

Loopeli ville testa tekniken på särskilt boende för att se om olika sjukdomartillstånd spelar in och i så fall på vilket sätt. Vi ville även se hur videosamtal och bilder från anhöriga påverkade de boende, jämfört med vanliga telefonsamtal.

Under våren 2022 genomförde Loopeli ett pilottest tillsammans med Ansvar och Omsorg på familjer från fyra olika boenden och där personerna på boendena hade olika tillstånd.

Intressant var även att kolla om det fanns uppsidor för deras anhöriga, för personalen och för verksamheten.

Resultatet blev fantastiskt!

0%
Klarade av tekniken
0%
Genomförde fler samtal än tidigare
0%
Av samtalen blev längre
0%
Hade enklare att få tag i deras närstående

Sagt om Loopeli

Rikare kontakt med anhöriga

”Solveig har fått en rikare kontakt med sina anhöriga genom Loopeli och det ser jag att flera har fått.  En boende vars son bor i USA är lyrisk över att få se sina barnbarn och ett par med anhöriga i Chile tycker det är så roligt att kunna se varandra trots avståndet. De uppskattar också att ta emot bilder på sin surfplatta, vilket sker ofta numera.” Berättar Mia Törnborg, aktivitetscoach på Ansvar och Omsorg i Norrköping

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Sagt om Loopeli

Telefonsamtalen ersattes av enkla videosamtal

Genom tydliga symboler på surfplattans skärm kan Alli själv ringa och besvara videosamtal och titta på bilder med Loopeli.

Det är fantastiskt för oavsett om våra äldre minns exakt eller inte kommer ihåg det som sker i närtid, har de behov av att – i stunden – dela upplevelser med sina anhöriga

Berit, dotter till Alli 91år som bor på ett av A&O demensboenden i Järfälla

Citat

Annan teknik brukar vara för svår

Samarbeten och företag

Tillsammans kan vi skapa ett gott liv för människor

Komma igång

Komma igång med Loopeli

Loopeli licens

Vi erbjuder licenspaket från 12 månader för organisationer. Det finns flera olika paket som anpassas efter verksamheterna.

Hjälp hela vägen

Vi utbildar personal, informerar anhöriga och står för all support under hela licensperioden så att ni kan fokusera på rätt saker.

Kompletta paket

Vi erbjuder kommunikationspaket med Surfplatta, ställ och internetuppkoppling om det saknas Wi-Fi i verksamheten

Vad behöver de anhöriga?

Anhöriga behöver bara en smartphone. Loopeli kommer sätta upp kontot med ansiktsfoton och namn för att förenkla uppstarten.

Olika lösningar

Loopelis kommunikationspaket

Licenspaket

Loopeli har skapat licenspaket som hyrs eller köps med surfplatta, ställ och Loopeli abonnemang. Vi kan även erbjuda internetuppkoppling för de som inte har möjligheten att erbjuda detta i sina verksamheter. 

Licenser

Licenserna innebär att ni som verksamhet enkelt kan byta användare under licensperioden. 

Hållbarhet

Vi arbetar med en långsiktig hållbarhet för både samhället och individen. Därför arbetar vi löpande med att hitta lösningar i vår teknik som gör att vi kan återanvända och använda äldre hårdvara. Vi har flera goda exempel där till exempel surfplattor från skolan återanvänds i äldreomsorgen. Detta för att skolan har högre tekniska krav än vad äldreomsorgen har och eftersom Loopeli inte kräver den senaste tekniken kan vi återvinna hårdvaran genom att återställa den och ladda in Loopelilicenser och på så sätt spara miljön.

Bas

99kr exkl. moms per månad
Förbetalt paketpris från 1069kr
minst 12 månaders licens
Obegränsat med antal anhöriga
Administration och support
Surfplatta och ställ
Internetsuppkoppling

Large

fr.169kr exkl. moms per månad
Förbetalt paketpris från 2970kr
minst 12 månaders licens
Obegränsat med antal anhöriga
Administration och support
Surfplatta och ställ
Internetsuppkoppling

XL

fr.269kr exkl. moms per månad
Förbetalt paketpris från 4169kr
minst 12 månaders licens
Obegränsat med antal anhöriga
Administration och support
Surfplatta och ställ
Internetsuppkoppling

Projektledning och uppstart

Har ni tidsbrist

I de flesta fall är den tekniska förmågan helt okej för de som fortfarande klarar av att bo hemma och sköta andra sysslor, samt att de kanske har barn och barnbarn till hjälp. 

Vi ville testa vår enkla teknik  på äldreboenden för att i ett första skede se om olika tillstånd och sjukdomar spelar in och i så fall på vilket sätt. Vi ville även se hur videosamtal och bilder från anhöriga påverkade dem, jämfört med vanliga telefonsamtal.

Intressant var även att kolla om det fanns uppsidor för de anhöriga och för personalen.

Tillsammans med Ansvar och Omsorg har Loopeli testat tjänsten under en dryg månads tid på familjer från fyra olika boenden och där personerna på boendena haft olika tillstånd.

kunder om oss

Läs våra kundcase

nyheter & inspiration

Senaste nytt & tips

Vill ni också bidra till digital gemenskap och motverka ensamhet tillsammans med Loopeli?

Boka kostnadsfri demo för er verksamhet

Vill du veta mer om hur Loopeli fungerar inom omsorgen, demensboende, LSS , kommun eller annan verksamhet där du ser behovet och värdet med att samarbeta med oss på Loopeli? Vi träffar dig gärna och berättar mer, kolla på möjlighet för er att utvärdera och testa Loopeli i er verksamhet, boende eller kommun.

Mer information

Vill du komma i kontakt med Loopeli?

Varje resa börjar med ett första möte

Ett första steg för att kolla vilka möjligheter som finns med Loopeli och om det passar er verksamhet är ett enkelt digitalt möte eller samtal.

– Vi berättar kort om tjänsten och vilka möjligheter som finns och svarar givetvis på era frågor. 

Vi söker även fler pilotverksamheter för att ytterligare bredda Loopelis användningsområden. Har ni en verksamhetstyp som vi ännu inte testat tittar vi gärna på möjligheten att samarbeta kring detta. 

Vanliga frågor

Vem kan söka statsbidrag? Vem skapar alla konton? Och andra vanliga frågor

Verksamheter som valt att erbjuda Loopeli till sina hyresgäster kostnadsfritt ser tjänsten som en aktivitet i vardagen. Ett sätt att minska ensamhet och på så sätt motverka psykisk ohälsa. Några  verksamheter har även märkt minskad  medicinering för ångest. Sen skapar det en närmare kontakt till hyresgästen och deras anhöriga. Så det är en win-win för alla. Plus att ni som verksamhet kan ansöka om statsbidrag just för att motverka ensamhet vilket också gynnar många äldres privata ekonomi. Utöver detta finns även en ekonomisk nytta då hyresgästernas självständighet i samband med kommunikationen med sina nära o kära skapar tid för personalen att utföra andra sysslor.

Ja, flera av våra kunder idag har ansökt om och fått beviljat statsbidraget för att minska ensamhet. Vi hjälper dig gärna att komma vidare med din ansökan. 

Loopeli erbjuder kompletta licenspaket som inkluderar introduktion för personal, hyresgäster och deras anhöriga. Vi följer en process för att alla inblandade ska känna sig trygga med tekniken. Vi finns med er hela vägen både för verksamheten och era hyresgäster och deras anhöriga. Vi kan även hjälpa er löpande med ändring av familjer, bilder, uppdateringar och administration.

Utöver att Loopeli ger gladare och tryggare hyresgäster och anhöriga, som påverkar deras arbetsdagar så ger Loopeli äldreomsorgen och dess personal möjligheten att erbjuda familjerna ett kommunikationsmedel som fungerar.
Möjlighet att bli mer effektiva genom att de anställda kan utföra andra arbetsuppgifter än att bistå med att hjälpa till vid kommunikation mellan inneboende och anhöriga.
Loopelis videosamtal motverkar även smittspridning i större utsträckning då ett fysiskt besök kan bytas ut mot ett digitalt.

Loopeli erbjuder en säker kommunikation då endast inbjuda medlemmar kan ringa in och ta emot samtal. Detta motverkar felringningar men också att objudna uppringare kan komma fram till surfplattan.

Personen med surfplattan är helt anonym då det inte krävs någon inloggning. Appen i surfplattan är unik och är ihopkopplad med organisatörens konto.  Kontot kan registreras antingen på verksamheten eller på en anhörig.