Personuppgiftspolicy

Vi på Loopeli vill att du ska känna dig trygg över vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.e.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter när du laddar ned appen eller skickar in en intresseanmälan till oss.
Vi kommunicerar med dig som kund via e-post, sms och direktreklam. Ibland kommunicerar vi även genom annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook), vilket innebär att vi kan komma att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är Loopeli AB org.nr 559218–6422, Jägerhornsväg 3-5, 141 75 Kungens Kurva.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De uppgifter som används för att administrera kundregister sparas därför under tiden som du är kund hos oss, eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning. Om du slutar som kund hos oss kommer Loopeli radera de uppgifter som inte längre behövs.

Hantering av cookies

En cookie är en liten textfil, som lagras på användaren hårddisk vid besök på webbplatser. Cookien innehåller ingen personlig information om dig. För att kunna besöka Loopelis webbplats behöver din webbläsare vara inställd så att du tar emot cookies.
Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Beroende av vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt. Genom att klicka på din webbläsare nedan får du mer information om hur du inaktiverar cookies i din webbläsare.

Rätten att lämna klagomål

Du har rättigheter att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.