En enkel väg till ökad delaktighet

Loopeli ger er möjlighet till enklare delaktighet i vardagen genom att kommunicera med till exempel farmor, farfar eller annan familjemedlem via enkla videosamtal och bilder.

Videosamtal är Loopelis mest uppskattade funktion. Vi ser hur våra äldre och funktionsnedsatta verkligen uppskattar att ha kontakt med sina familjemedlemmar då det skapar glädje och trygghet.

Utöver videosamtal ges möjlighet att lyssna på radio och titta på bilder vilket också skapar delaktighet, sällskap och aktivitet i vardagen.

Det ska vara enkelt att hålla kontakten med nära och kära

Enkelt

När du är en del av familjeloopen kan du med en knapptryckning enkelt ringa videosamtal med huvudpersonen. Du kan även skicka bilder och text vilket gör att denne kan vara ännu mer delaktig i din vardag och följa med på exempelvis resor och tillställningar genom att se bilder från er. Detta skapar delaktighet för huvudpersonen trots att denne inte kan närvara fysiskt.


Tryggt

Tryggheten av att kunna se och läsa av varandra är det många som har sagt att de verkligen uppskattar med Loopelis videofunktion. Men även att familjeloopen är en sluten grupp som gör att ingen utanför gruppen kan ringa in, vilket motverkar inkommande bedrägerisamtal. Samt att man inte kan ringa ut från vilket motverkar felringningar. 


Glädjefullt

Delad glädje är dubbel glädje. Loopeli låter nära och kära dela fler ögonblick och fler fina stunder. Alltid tillsammans även när avståndet skiljer er åt.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!*

*Efter 30 dagar övergår abonnemanget automatiskt till 99kr / månad – Ingen bindningstid.

Ett familjeabonnemang består av en huvudperson och upp till sex medlemmar

Funktioner som finns i appen

Spela videoklipp

Videosamtal

Underlättar samtalet då ni kan se och läsa av varandra. Förenklar kommunikationen vid olika funktionsnedsättningar som gör det svårt att hantera dagens teknik, Bidrar till delaktighet, glädje och ökad livskvalitet.

Spela videoklipp

Bilder

Skicka bilder skapar delaktighet i vardagliga händelser, resor eller barnbarnens första steg. Detta skapar guldkant i vardagen och bidrar till att varje familjemedlem känner delaktighet även på avstånd.

Spela videoklipp

Radio

Att lyssna på radio ger också sällskap och möjligheter till att hålla sig uppdaterad genom nyheter och underhållen av musik.

Familjeloop med upp till 7 medlemmar

Organisatör                                                                                                 
– En person i familjen blir ”organisatör” och är den som hanterar familjeabonnemanget och betalar månadsavgiften för hela familjen. Kopplar samman sin telefon med huvudpersonens surfplatta och bjuder in övriga familjemedlemmar.

Huvudperson                               
 – Den personen som tjänsten kretsar kring. Detta kan vara en äldre familjemedlem eller en person med funktionsnedsättning.

Familjemedlemmar                   
– B
arn, barnbarn, syskon eller vänner som bjuds in till denna slutna grupp av organisatören. Som familjemedlem kan du ringa och ta emot videosamtal, skicka bilder och ställa enkla ”ja/nej” frågor till huvudpersonen