fbpx

Loopeli testas på SÄBO

93% klarade av tekniken

Under en ca månads tid testade Loopeli tillsammans med vårdbolaget Ansvar och Omsorg tjänsten för enkla videosamtal med familjer från fyra olika boenden, där de närstående på boendet hade olika tillstånd och förutsättningar.


Resultaten från testet var över förväntan. Nästan 9 av 10 familjer hade oftare samtal, 73% hade längre samtal och 67% ansåg att det var enklare att komma i kontakt med de boende jämfört med tidigare. En fantastisk siffra var att 93% av familjerna tyckte att tekniken fungerade för de boende, även med tanke på att det även testades av personer med kognitiv svikt. Dessutom initierades 52% av de 1264 samtalen av de äldre själva, vilket visar att det oftast är de som söker kontakt och att tekniken är tillräckligt enkel för att möjliggöra kommunikation på deras villkor.

52% av samtal initierades av den äldre

0%
Klarade av tekniken
0%
Genomförde fler samtal än tidigare
0%
Av samtalen blev längre
0%
Initierades av den äldre

Feedback från A&O

All förenkling som gör att våra boende kan kontakta och se sina anhöriga är positivt

Utvärderingen visade att boende kände sig mindre ensam och att det hade blivit mer kontakt med barn, barnbarn och andra närstående.

“Är det för avancerat spelar det ingen roll hur bra tjänsten är. Den kommer ändå inte att användas. Bäst är spontana samtal där både de boende och anhöriga själva väljer när de vill prata, utan att behöva involvera personalen. Med Loopeli ser vi att allt fungerat väldigt bra” – Sakarias Mårdh, VD Ansvar & Omsorg

Kortidsboende

Ökad livskvalitet

Vi ser flera fördelar med att påbörja använda Loopeli redan på korttidsboende, några fördelar: 

-Påbörja inlärningen och träningen redan vid intag på boendet kan både individen och dess närstående känna sig tryggare genom att självständigt kommunicera med sina anhöriga. 

-Öka antalet kontakter med närstående kan individen känna sig mer involverad och aktiv i sin egen vård och omsorg.  Vilket bidrar till ökad livskvalitet och välbefinnande för individen.

“All förenkling som gör att våra boende kan kontakta och se sina anhöriga är positivt”
– Sakarias Mårdh, VD Ansvar & Omsorg

Feedback från A&O

Satsning enkla videosamtal på äldreboenden ansvar och omsorg

Utvärderingen har visat att den boende kände sig mindre ensam och att det hade blivit mer kontakt med barn, barnbarn och andra närstående. Det var väldigt roligt att se. Det som förvånade oss mest var att videosamtal med Loopeli också fungerar för boende med kognitiv svikt och att de själva kunde hantera videosamtalen. Det var vi var inte riktigt beredda på efter att under pandemin ha testat andra appar vilka alltid fordrade närvaro av personal.

Det som gör videosamtal med Loopeli extra lämpat för äldre är enkelheten. 

Är det för avancerat spelar det ingen roll hur bra tjänsten är. Den kommer ändå inte att användas. Bäst är spontana samtal där både de boende och anhöriga själva väljer när de vill prata, utan att behöva involvera personalen. Med Loopeli ser vi att allt fungerat väldigt bra.

Sakarias Mårdh, VD Ansvar & Omsorg

Feedback från A&O

Satsning enkla videosamtal på äldreboenden ansvar och omsorg

Utvärderingen har visat att den boende kände sig mindre ensam och att det hade blivit mer kontakt med barn, barnbarn och andra närstående. Det var väldigt roligt att se. Det som förvånade oss mest var att videosamtal med Loopeli också fungerar för boende med kognitiv svikt och att de själva kunde hantera videosamtalen. Det var vi var inte riktigt beredda på efter att under pandemin ha testat andra appar vilka alltid fordrade närvaro av personal.

Det som gör videosamtal med Loopeli extra lämpat för äldre är enkelheten. 

Är det för avancerat spelar det ingen roll hur bra tjänsten är. Den kommer ändå inte att användas. Bäst är spontana samtal där både de boende och anhöriga själva väljer när de vill prata, utan att behöva involvera personalen. Med Loopeli ser vi att allt fungerat väldigt bra.

Sakarias Mårdh, VD Ansvar & Omsorg

“All förenkling som gör att våra boende kan kontakta och se sina anhöriga är positivt”
– Sakarias Mårdh, VD Ansvar & Omsorg

Kortidsboende

Ökad livskvalitet

Till medborgare som av olika anledningar skrivits in på korttidsboende i väntan på antingen en plats på ett SÄBO eller som ska hem igen. På ett korttidsboende finns det många fördelar för de individer som befinner sig där att påbörja använda Loopeli.

Genom att påbörja inlärningen och träningen redan vid intag på boendet kan både individen och dess närstående känna sig tryggare och därmed minska behovet av fysiska besök eller kontakter med personalen. Detta ger möjlighet för den boende att självständigt kommunicera med sina anhöriga.

Genom att öka antalet kontakter med närstående kan individen känna sig mer involverad och aktiv i sin egen vård och omsorg. Detta bidrar till en ökad livskvalitet och välbefinnande för individen under tiden på korttidsboendet.

Uppstart | STEG FÖR STEG

För att visa hur en kommun eller annan verksamhet kan komma igång med Loopeli, kan vi ge er ett exempel på hur vi kan vara med och guida er genom hela uppstartsprocessen. Vårt mål är att finnas där för er från början till slut och anpassa oss efter era behov. Vi kan antingen hjälpa er med hela införandet av tjänsten, ta över ansvaret för denna process eller komma fram till en annan lösning tillsammans. Nedan följer ett exempel på ett av sätten där vi har varit delaktiga i hela processen.

Vill ni också bidra till digital gemenskap och motverka ensamhet tillsammans med Loopeli?

Boka kostnadsfri demo för er verksamhet

Vill du veta mer om hur Loopeli fungerar inom omsorgen, demensboende, LSS , kommun eller annan verksamhet där du ser behovet och värdet med att samarbeta med oss på Loopeli? Vi träffar dig gärna och berättar mer, kolla på möjlighet för er att utvärdera och testa Loopeli i er verksamhet, boende eller kommun.

Mer information

Vill du komma i kontakt med Loopeli?

Varje resa börjar med ett första möte

Ett första steg för att kolla vilka möjligheter som finns med Loopeli och om det passar er verksamhet är ett enkelt digitalt möte eller samtal.

– Vi berättar kort om tjänsten och vilka möjligheter som finns och svarar givetvis på era frågor. 

Vi söker även fler pilotverksamheter för att ytterligare bredda Loopelis användningsområden. Har ni en verksamhetstyp som vi ännu inte testat tittar vi gärna på möjligheten att samarbeta kring detta. 

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.