fbpx

Att vara anhörig

Dåligt samvete resulterade i Loopeli

Vi har personligen upplevt svårigheterna som en nära anhörig kan stå inför när det gäller kommunikation och delaktighet i vardagen. Loopeli startade i samband när en pappa Josef drabbades av stroke, vilket gjorde det omöjligt att kommunicera via telefon.

Han hade nedsatt syn, nedsatt hörsel och svårigheter med att använda telefonknapparna på grund av motoriska problem. Detta ledde till frustration och sorg eftersom han inte kunde uttrycka sig som önskat. 

Krånglig och svår teknik

Att bara kunna göra fysiska besök räckte inte till, vilket ledde till dåligt samvete hos oss som var friska i familjen. Pappa Josef blev allt mer isolerad och ensam och vi försökte alla möjliga tekniska hjälpmedel och verktyg, men ingenting fungerade tillfredsställande.

Vi ville skapa en tjänst som var så enkel att alla kunde använda den och vi ville att den skulle erbjuda videosamtal för att underlätta kommunikationen och ge oss möjlighet att se hur han mådde.

Loopeli för Anhöriga

1,1 miljoner utanför

Utvecklingen och nya digitala tjänster spelar en avgörande roll i vårt samhälle. Tyvärr exkluderas över 1,1 miljoner människor helt eller delvis från det digitala samhället, antingen frivilligt eller ofrivilligt.

Personer med motoriska utmaningar, hörselnedsättning eller synnedsättning har svårt att ta del av utvecklingen och dess fördelar. Detta kan leda till utanförskap, isolering och nedstämdhet, vilket i värsta fall kan påverka den psykiska hälsan negativt.

1,3 miljoner vårdar anhörig i hemmet

I Sverige finns det uppskattningsvis 1 300 00 personer som vårdar sina familjemedlemmar i hemmet. Dessa personer finns alltid i närheten och gör sitt bästa för att förbättra livskvaliteten för sina nära och kära.

Avstånd som försvårar

“Today I talked to my mother in Sweden for the first time from USA. Everything worked perfect! It’ feels as if I’m very close to her while talking on Loopeli, as if she is in the room next door and not on the other side of the globe”

Dotter bosatt i USA, till Eva 98år som är bosatt i Sverige

Feedback från anhörig

Bestämda tider via personal blev besvärligt

“Idag kan vi videoprata utan inblandning av personalen, tack vare Loopeli. Pelle Hadders 94 år fixar inte de vanliga video-apparna själv men på sitt boende fick han under coronaisoleringen prova att videosamtala med personalens hjälp. Men samtalen ersatte annan aktivitet, vilket jag inte tyckte var bra för honom som behöver stimulans. Plus att bestämda tider på vardagarna var lite besvärligt för mig att få till när jag jobbar.”

– Dotter Anna Hadders

Att vara anhörig

Dåligt samvete resulterade i Loopeli

Vi har personligen upplevt svårigheterna som en nära anhörig kan stå inför när det gäller kommunikation och delaktighet i vardagen. Loopeli startade i samband när en familjemedlem drabbades av stroke, vilket gjorde det omöjligt att kommunicera via telefon. Personen hade nedsatt syn, nedsatt hörsel och svårigheter med att använda telefonknapparna på grund av motoriska problem. Detta ledde till frustration och sorg eftersom personen inte kunde uttrycka sig som önskat. Det enda som fungerade var att besöka personen på äldreboendet där det inte fanns några problem med kommunikationen.

Dåligt samvete och frustration

Men att bara kunna göra fysiska besök räckte inte till, vilket ledde till dåligt samvete hos oss som var friska i familjen. Personen blev allt mer isolerad och ensam och vi försökte alla möjliga tekniska hjälpmedel och verktyg, men ingenting fungerade tillfredsställande.

Vi ville skapa en tjänst som var så enkel att alla kunde använda den och vi ville att den skulle erbjuda videosamtal för att underlätta kommunikationen och ge oss möjlighet att se hur personen mådde.

Pappa Josef som “pappat” Loopeli där vi såg behovet av väldigt enkel kommunikation mellan de fysiska besöken.

Att vara anhörig

Dåligt samvete resulterade i Loopeli

Vi har personligen upplevt svårigheterna som en nära anhörig kan stå inför när det gäller kommunikation och delaktighet i vardagen. Loopeli startade i samband när en familjemedlem drabbades av stroke, vilket gjorde det omöjligt att kommunicera via telefon. Personen hade nedsatt syn, nedsatt hörsel och svårigheter med att använda telefonknapparna på grund av motoriska problem. Detta ledde till frustration och sorg eftersom personen inte kunde uttrycka sig som önskat. Det enda som fungerade var att besöka personen på äldreboendet där det inte fanns några problem med kommunikationen.

Dåligt samvete och frustration

Men att bara kunna göra fysiska besök räckte inte till, vilket ledde till dåligt samvete hos oss som var friska i familjen. Personen blev allt mer isolerad och ensam och vi försökte alla möjliga tekniska hjälpmedel och verktyg, men ingenting fungerade tillfredsställande.

Vi ville skapa en tjänst som var så enkel att alla kunde använda den och vi ville att den skulle erbjuda videosamtal för att underlätta kommunikationen och ge oss möjlighet att se hur personen mådde.

Pappa Josef som “pappat” Loopeli där vi såg behovet av väldigt enkel kommunikation mellan de fysiska besöken.

Feedback från anhörig

Bestämda tider via personal blev besvärligt

“Idag kan vi videoprata utan inblandning av personalen, tack vare Loopeli. Pelle Hadders 94 år fixar inte de vanliga video-apparna själv men på sitt boende fick han under coronaisoleringen prova att videosamtala med personalens hjälp. Men samtalen ersatte annan aktivitet, vilket jag inte tyckte var bra för honom som behöver stimulans. Plus att bestämda tider på vardagarna var lite besvärligt för mig att få till när jag jobbar.” – Dotter Anna Hadders

Feedback från anhörig

Bestämda tider via personal blev besvärligt

“Idag kan vi videoprata utan inblandning av personalen, tack vare Loopeli. Pelle Hadders 94 år fixar inte de vanliga video-apparna själv men på sitt boende fick han under coronaisoleringen prova att videosamtala med personalens hjälp. Men samtalen ersatte annan aktivitet, vilket jag inte tyckte var bra för honom som behöver stimulans. Plus att bestämda tider på vardagarna var lite besvärligt för mig att få till när jag jobbar.” – Dotter Anna Hadders

Loopeli även till Privata användare

Är du intresserad av att veta mer om Loopeli som privat person?

Loopeli erbjuds för närvarande kostnadsfritt till hyresgäster, anhöriga och medborgare på flera boenden och kommuner. Om du är osäker på om tjänsten finns tillgänglig på ditt boende kan du alltid kontakta oss på Loopeli för att få mer information. Om tjänsten ännu inte finns tillgänglig i din kommun eller på ditt boende och du skulle vilja att vi kontaktar dem för att introducera Loopeli, kan du använda formuläret nedan för att tipsa oss så kontaktar vi dem.

 

Skillnaden

Vad skillnaden innebär mellan privat och via kommun

Förutom den uppenbara skillnaden med vem som betalar för tjänsten, finns flera andra skillnader mellan att använda Loopeli som privatkund eller som kommun/verksamhet. Men båda alternativen är möjliga i dagsläget.

Kommuner och verksamheter erbjuder vi ett komplett kommunikationspaket som inkluderar hårdvara, internetuppkoppling, projektledning och uppstart.

Som privatperson ansvarar du själv för att skaffa rätt hårdvara, ställ och internetuppkoppling. Du ansvarar också för att starta ditt eget konto, men Loopeli finns självklart där för att ge hjälp och instruktioner även till dig som privatperson.

Vill du komma igång med ett familjekonto hänvisar vi dig till vår sida “För privatpersoner”.

tipsa Loopeli

Vill du tipsa oss att kontakta ett boende eller kommun?

Loopeli erbjuds idag via boende och kommuner

Saknas Loopeli på ert boende eller kommun men att du ser ett behov. Vi tar tacksamt emot tips från dig och kontaktar gärna ditt boende eller kommun. På detta sätt får boendet, verksamheten eller kommunen möjligheten att “lära känna” Loopeli och dessa möjligheter direkt via oss på Loopeli.

De uppgifter vi önskar att få om du känner till dem utöver vilken kommun, boende eller verksamhet du tipsar om är: om du har en kontaktperson, telefonnummer och/eller mail. Lämna gärna även ett meddelande om varför du tipsar och vilket värde du ser med Loopeli.

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.