fbpx

Webinar - live

Minska ofrivillig ensamhet genom digital inkludering

Flera kommuner sökte och fick bidrag för Loopeli under 2023 

Till våra användares och verksamheters glädje så godkändes Loopeli som tjänst för att just motverka ofrivillig ensamhet. 

Utdrag från Socialstyrelsens beslut 2023:

“Digitala lösningar som möjliggör för den enskilde att upprätthålla relationer med närstående, men som inte har fokus på att kommunicera med omsorgspersonal”

Kostnadsfritt webinar

Webinar - live

Lärdomar av hur Östersunds Kommun arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet och med proaktiv äldreomsorg.

Träffa Sylvia Mårtensson från Östersunds kommun som svarar på frågor kring detta arbete och nyttoanalyser. Hon var en av de nominerade till eDiamond Award 2023  för sitt arbete.

Kostnadsfritt webinar

Ett webinar på 30 minuter som ger dig en bättre bild av;

🚀 Hur tjänsten fungerar, hur den motverkar ofrivillig ensamhet, ökar livskvaliteten, skapar samhällsnytta och minska smittspridning.

🎯 Östersunds kommuns arbete och deras nyttoanalyser.

💰 Hur statsbidraget Motverka ofrivillig ensamhet fungerar och hur vi hjälper dig ansöka om det. 

💡 Hur Loopeli enkelt implementeras i en verksamhet.

❓Direkta frågor och svar: Du kommer också ha möjlighet att ställa dina egna frågor direkt till oss.

Nyttoanalys Östersunds Kommun

Kommunen har i en liten skala sedan sommaren 2022 testat Loopeli.
Loopeli bidrar med flera olika nyttor. Utöver de logiska nyttorna har tjänsten stora ekonomiska nyttor för verksamheterna och kommunen.

Den ekonomiska nyttan kommer genom tidsbesparing då kommunikationen mellan brukaren och dess närstående kan ske utan personalens inblandning.

De effektiva nyttorna är bland annat ökad självständighet, delaktighet i sin familjs vardag och trygghet i sitt boende, vilket leder till minskad ensamhet och ökad livskvalitet.

174% ROI

Analysen visar att tidsbesparingen per medborgare är 32,6 timmar per år (3år - 97,9) Omräknat i pengar är det 7.836kr per år (3år - 23.508kr)

97,9 timmar

NETTONYTTA (23.508kr / medborgare)

1 år

PAYBACK

4,8 ANGELÄGENHET

av 5,0

4,0 GENOMFÖRBARHET

av 5,0

”Vi tror att utöver alla kvalitativa nyttor så kommer tjänsten ha stora ekonomiska nyttor för verksamheterna och kommunen. Den ekonomiska nyttan kommer framför allt genom tidsbesparing, då kommunikationen mellan medborgaren och dess närstående kan ske utan att personalen behöver involveras. Vi har tagit fram några nyttoanalyser där vi kan se förväntade ekonomiska och kvalitativa nyttor. De kvalitativa nyttorna är bland annat ökad självständighet, ökad delaktighet i sin familjs vardag och ökad trygghet i sitt boende. Detta i sin tur tror vi leder till minskad ensamhet och en generellt ökad livskvalitet” - Sylvia Mårtensson I Projekt och utvecklingsledare I Östersunds kommun

BOKA DEMO

Välkommen att boka en kostnadsfri demo för att få veta mer om hur Loopeli kan hjälpa er verksamhet.

Uppgifter om verksamheten
Vi föredrar introduktion/demo via:*
Vill du bjuda in fler?*
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

NYTTOANALYSER - 3 olika

Ta del av nyttonalyser som Östersunds kommun genomfört för att utvärdera Loopeli i sin kommun. Analyserna visar kvalitativa och ekonomiska nyttor.