Det kan vara svårt att hantera att en person du bryr dig om känner sig utanför

Vårt samhälle drivs av utveckling och genom nya digitala tjänster blir många funktioner i samhället billigare och mer tillgängliga, men bara om vi har möjlighet och kunskap i hur vi kan nyttja det.

Drygt 1,1 miljon personer befinner sig helt eller delvis, frivilligt eller ofrivilligt utanför det digitala samhället. Individer med motoriska utmaningar, nedsatt hörsel eller en synnedsättning har svårare att ta del av utvecklingen och dess fördelar. För dessa personer finns över tid tyvärr en risk för utanförskap, avskildhet, isolering och nedstämdhet som sorgligt nog kan leda till psykisk ohälsa.

I Sverige är det uppskattningsvis 1 300 000 personer som ger omsorg i hemmet till sina familjemedlemmar.                  Det är personer i den absoluta närheten som gör vad de kan för att förbättra livskvaliteten för sina nära o kära.

 

Utanförskap och avskildhet är ett faktum för många i dagens moderna samhälle

Forskning visar att avskildhet och utanförskap kan leda till högt blodtryck och inflammation, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke och demens. Isolering av detta slag kan också leda till smärtor och andra åkommor som är inte kan förklaras med andra orsaker.

På det psykologiska planet ökar utanförskap också risken för depression, leder till försämrat minne samt intelligens- och koncentrationsförmåga. Flera forskare menar att utanförskap bör betraktas som en lika viktig hälso- och livsstilsfaktor som mat, motion och liknande.

Det finns flertalet anledningar till att personer känner sig utanför, ensamma eller har uppleva svårigheter att använda telefoni, sociala medier eller andra digitala tjänster.

Detta kan till exempel bero på långt avstånd till familj, nedsatt hörsel, synnedsättning, ålder eller svårigheter med motorik.

Ett möte, fysiskt eller digitalt kan göra stor skillnad. Delaktighet i vardagen kan för många vara skillnaden på en bra eller mindre bra dag.

Dåligt samvete resulterade i Loopeli

Vi vet av egen erfarenhet vad det kan innebära när en nära upplever svårigheter med att kommunicera och vara delaktig i vardagen.

Loopeli grundades när en medlem i familjen råkade ut för en stroke och detta medförde att kommunikationen via telefon blev omöjlig. Han hade nedsatt syn, nedsatt hörsel och motoriken med telefonknappar var för svår. Han blev frustrerad och ledsen för att han inte fick fram vad han ville ha sagt. Detta ledde till att det enda som fungerade var fysiska besök på äldreboendet. För väl där så var det inga problem att kommunicera.

Men tiden för fysiska besök var inte tillräcklig, vilket resulterade i dåligt samvete hos oss friska i familjen. Han blev mer o mer isolerad och ensam och vi testade alla möjliga teknikprylar och verktyg, men inget fungerade…    Det var då som Loopeli kom till. Vi ville skapa en tjänst som var så enkel att alla kunde använda den och vi ville att det skulle vara med video så att vi enklare kunde kommunicera och se hur han mådde.

Loopeli vänder sig primärt till äldre eller människor med någon form av funktionsnedsättning. Du ska inte behöva vara tekniskt duktig och det ska inte vara ett hinder att du har svårt att kanske se eller höra. Alla ska kunna vara delaktiga och kunna kommunicera med sina nära o kära.

Loopeli – en enkel väg till ökad delaktighet

Loopeli vill med sin enkla videotjänst göra kommunikationen mellan nära o kära så enkel som möjligt. Vi vet hur uppskattat det är att exempelvis våra äldre kan delta i vår vardag och ett enkelt videosamtal ger så mycket glädje och delaktighet samtidigt som det motverkar digitalt utanförskapet. Loopeli ger möjligheten till fler att ta del av en social gemenskap. Tjänstens enkla teknik gör det möjligt för de flesta äldre eller personer med utmaningar att förstå och kunna ta del av digitalt umgänge och gemenskap. Detta bidrar till hela familjens förbättrade hälsa och livskvalitet.

Prova kostnadsfritt i 30 dagar!*

*Efter 30 dagar övergår abonnemanget automatiskt till 99kr / månad – Ingen bindningstid.

Ett familjeabonnemang består av en huvudperson och upp till sex medlemmar

Ingen kan göra allt men alla kan göra något - tillsammans blir vi starkare!

Loopeli och Elgiganten ingår ett samarbete för att tillsammans motverka digitalt utanförskap.

Elgiganten har arbetat fantastiskt med att inkludera så många som möjligt i det digitala samhället genom att belysa, utbilda, informera och tillgängliggöra vår nya teknik.

Tillsammans med Loopelis videotjänst förstärker vi möjligheten för personer med låg teknisk kunskap eller kanske utmaningar med motorik, hörsel och syn att vara mer delaktiga i dagens samhälle och sin familjs vardag.

Videosamtalen ger glädje och gemenskap på avstånd samtidigt som familjen kan se och läsa av hur alla mår. Detta ökar tryggheten och skapar ett lugn för all

Rapporten visar att äldre är tydligt överrepresenterade bland personer som är exkluderade från det digitala samhället, där så mycket som varannan person över 55 år upplever att tekniken har blivit så utmanande att det är svårt att hänga med i utvecklingen. Samma grupp upplever också i större utsträckning att de går miste om saker. Många äldre vill samtidigt ha mer kunskap, där fyra av tio (42 procent) svenskar över 55 år uppger att de skulle vilja ha mer kunskap om vad teknik kan användas till. Nästan var tredje (28 procent) skulle också vilja ha utbildning i hur de kan nyttja tekniska produkter.

Niclas Eriksson, VD Elgiganten

Vill du också bidra som företagspartner, äldreboende, gruppboende eller annan organisation kontakta oss gärna!